Shpaloset Mbështetja e Projektit AlbVET për Profilin e Termohidraulikës

11.05.2014

Zhvillimi i sistemeve të Termohidraulikës lidhet drejtpërdrejtë me cilësinë e jeMore


The Champions of Albania...in Vocational Skills

05.05.2014

The low attractiveness of VET is today one of the challenges in human resources More


Olimpiada e I-rë e Parukierëve: I japim vlerë profesionit!

24.03.2014

Njoftim Olimpiada e I-rë e Parukierëve: I Japim Vlerë Profesionit! 12, 13 PrilMore


“Olimpiada e Aftësive Profesionale 2014”: Një tjetër Hap drejt Partneriteteve Publike- Private të Sukseshme në Shqipëri!

21.02.2014

Olimpiada e Aftësive Profesionale pati çeljen e saj zyrtare në 18 Shkurt, nMore

Built by Gorani.net

.AL Domain

Swisscontact në Shqipëri - Kush jemi dhe cfarë bëjmë?

Swisscontact është një organizatë zvicerane që mes të tjerash, është e specializuar në fushën e Arsimit dhe Formimit Profesional dhe në aksesimin e tregut të punës. Në Shqipëri, Swisscontact është i pranishëm dhe aktiv që prej vitit 1994 dhe zbaton projekte, shumica prej të cilave kanë qenë në emër të qeverisë zvicerane. Swisscontact dallohet për përqasjet inovative, bashkëpunimin me sektorin privat, përqëndrim të madh në të nxënit praktik, orientimin drejt tregut të punës, decentralizimin përmes përfshirjes së aktorëve lokalë, si edhe kontributin e dhënë për reformat e ndryshme në sistemet e AFP-së në Shqipëri.

Aktualisht, Swisscontact po zbaton në Shqipëri dy projekte të ndryshme: 

1- Projekti AlbVET, financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim SDC, i cili përqëndrohet në: 

 • Një qasje tërësisht të re për profilin e Termo-Hidraulikës në 10 shkolla profesionalë në vend, që quhet “Të nxënët bazuar në projekte
 • Pilotimin e një nivelit pas të mesëm (post-secondar) për praktikuesit e TIK, që vjen si një bashkëpunim ndër-institucional mes Universitetit të Durrësit dhe shkollës profesionale  “Beqir Cela” po në Durrës.
 • Trajnim për mësuesit e degës së Teknologjisë së Informacionit nga 17 shkolla të mesme professionale në vend. Trajnimi bëhet në bashkëpunim me ekspertë nga shkolla Austriake e IT-së në Shkodër.
 • Stimulon pjesëmarrjen e sektorit privat në arsim përmes praktikave profesionale.
 • Zhvillon trajnime në profilet e Parukerisë dhe Prodhimeve të Brumit, si inisiativa të partneritetit për të nxënët mes qendrave private të trajnimit dhe bizneseve në vend. 
 • Advokon për AFP-në dhe dallimin e rëndësisë së saj si një cështje me interest për të gjithë publikun.
 • Kontribuon në nivel politikash për reformat në AFP.

 

2- Në projektin  Këshillim drejt Punësimit, Swisscontact

 • Hartoi dhe po zbaton konceptin e një Cikli Këshillimi për punësimin të rinjve që vijnë nga grupe në nevojë
 • Trajnon këshillues nga OJF të ndryshme vendore
 • Mbështet këto OJF që të zbatojnë Ciklin e Këshillimit me grupet e tyre përfituese, që janë edhe pjesëmarrësit në këtë qasje
 • Institucionalizon dhe bën zyrtare këtë qasje të re përmes Shërbimit Kombëtar të Punësimit.